random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Styrelsen kallar till Årsmöte 2020-11-26.

Plats: Försmlingsgården Sollefteå kyrka

Tid: 18.00

Dagordning  höstmöte: 2020 

Fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

a) Fastställande av medlemsavgifter.

b) Fastställande av verksamhetsplan

c) Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Val av:

a klubbens ordförande för en tid av (1) år;

b val av ledamöter enligt § 26;

c val av valnämnd enligt § 23;

d val av 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta. (enl § 25)

e val av hedersnämnd enligt § 24;

f val av ombud till ÅGFmöte.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

                      9. Övriga frågor:    Arrende

Senaste nytt

Årsmöte 2020

Styrelsen kallar till Årsmöte 2020-11-26.

Plats: Försmlingsgården Sollefteå kyrka

Tid: 18.00

Läs mer...

Restaurangen

Restaurangen stängd för säsongen

Avslutning 2020

Dok2_p001_2.jpg

Bara några rader om avslutningstävlingen.....

Kl. 18,15 hålade sista bollen i på hål 18. Femton minuter tidigare hålade sista bollen i på hål 9.

Vilken härlig golfdag!

Läs mer...

Ordföranden

Hösten är här…

Nu är hösten här och vi har fortsatt en fin bana att spela på.

Läs mer...

Sollefteå GK på Facebook

Kontakta oss

PhoneKansli/tidsbokning: +46(0)620-214 75

      Öppentider kansliet: Mån tis 8.00-12.00

                                     

PhoneRestaurang: Stängd

      Tel: 070-459 37 01

phoneCourse manager Jerker Dewall : +46(0)70-6867823

PhonePro - Anders Molin: +46(0)72-744 20 86
email kansli@sollefteagk.se
 
      Bankgiro: 115-1398
      Swish: 123 652 51 25


© 2020 Sollefteå Golfklubb
Sidan skapad av Andreas Hedström
Back to Top