Inlägg av Admin

Säsong 2023!

Tack för förtroendet att leda Sollefteå Golfklubb ytterligare ett år! Jag ser att vi går mot ett ekonomiskt tufft år.  Vi behöver hjälpas åt och hitta vägar för att öka antalet medlemmar och Greenfegäster. Utöver det utveckla samarbetet med våra samarbetspartners. Samtidigt behöver vi se över vart vi kan spara kostnader i den dagliga driften. […]

Så här glada var vinnarna i B-klassen, Volvo Mixed Golf Challenge. Sollefteå Golfklubb gratulerar Tommy Olsson och Kenneth Bergström.

Säsong 2022!

Nu är säsongen igång. Ökade kostnader för både klubben och medlemmen är på många sätt en utmaning och balansgång, restaurang, rangebollar, drivmedelskostnader, medlemsavgifter, bilkörning… SLGK – 50 År Planera in 8 oktober 2022. Det är då vi kommer hålla 50 Årsfest. Den som håller i arrangemanget är Niklas Eriksson. Mer information runt tid o plats […]

Ideellt arbete

Några av klubbens ideella krafter, i arbetet med att underhålla bunkrarna, har av olika anledningar varit tvungna att avsäga sig det jobbet. Vi, styrelse och banarbetare, framför vårt stora tack för deras insatser i att hålla bunkrarna i bra skick. Ett arbete som betyder mycket, för oss alla, i ambitionen att ha en fin bana. […]

Greenerna!

Tanken har varit att öppna greenerna till torsdag, men med alltför dålig läkning av vinterskadorna så behöver de växa till sig så de klarar av slitaget. Så vi får tyvärr vänta med att öppna greenerna.

Säsong 2022!

Nu står säsongen 2022 framför oss. Vi fyller i år 50 år, tack alla som bidrog till att vi för ett par år sedan gick i land med ett nytt arrendeavtal och gjorde jubileet möjligt. Vi planerar i höst (oktober) för fest i någon form. Håll utkik, och boka in när datum sätts! Nu sätts […]

Våren närmar sig!

Under vintern har vi i styrelsen arbetat med att få ihop våra verksamhetsområden. Vi har även planerat vidare gällande våra projekt. 1. Gångvägar o Orange Tee. 2. Skickat in bidragsansökan gällande skogen på Hål 7, 16 o 14 samt 1 o 6. Verksamhetsområde Anläggning Vi planerar nu prioriteringar och resurser inför våra projekt. En utmaning […]