Inlägg av Kansli

Nytt utskick av medlemsundersökningen Players 1st på gång!

Den 24 augusti mailas ett utskick av medlemsundersökningen Players 1st till klubbens medlemmar över 19 år. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet med cirka 370 deltagande svenska golfklubbar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang. För klubben är Players 1st ett utmärkt […]

Säsong 2022!

Nu är säsongen igång. Ökade kostnader för både klubben och medlemmen är på många sätt en utmaning och balansgång, restaurang, rangebollar, drivmedelskostnader, medlemsavgifter, bilkörning… SLGK – 50 År Planera in 8 oktober 2022. Det är då vi kommer hålla 50 Årsfest. Den som håller i arrangemanget är Niklas Eriksson. Mer information runt tid o plats […]