Säsong 2022!

Nu står säsongen 2022 framför oss. Vi fyller i år 50 år, tack alla som bidrog till att vi för ett par år sedan gick i land med ett nytt arrendeavtal och gjorde jubileet möjligt. Vi planerar i höst (oktober) för fest i någon form. Håll utkik, och boka in när datum sätts! Nu sätts vår nya hemsida snart i drift.

Verksamhetsområde Anläggning
Rangen har öppnat och städdag har hållits. Projekten är i full gång och tanken är att jobba en bit in i Juni för att sedan fortsätta i höst med det som är kvar.

PRO – Verksamhet
Vi är mycket glada med att även i år ha Magnus Eriksson att hålla i våra nybörjarkurser. Klubbor o lektioner är möjligt att lösa genom Ander Molin (AMG). I kansliet kommer som i fjol Jan Enroth att arbeta.

Verksamhetsområde Medlem
Första nybörjarutbildningen planeras till sista helgen i Maj, mer information på hemsidan. Vi kommer nu att tillsammans med SGF delta i ett projekt gällande ”Bättre spelupplevelse”. Ni kan på golf.se se lite mer om innehållet och vilka klubbar i Sverige som deltar. Vi är en av 21 klubbar och syftet är att fler kategorier spelare skall ha en bättre spelupplevelse.

Jag vill tacka alla som svarat i undersökningen Players 1st som kommer till oss medlemmar en gång om året. Vi använder oss av det resultatet i styrelsen för att se vad vi skall förbättra och bibehålla. Lena Lindström vår klubbrådgivare meddelade vid ett möte vi hade att vi ligger topp 20 i Sverige vad gäller den rankingen som de kallar ambassadörspoäng!

Verksamhetsområde Marknad
Arbetet pågår för fullt gällande sponsring inför säsongen. Vill ni vara en del av det och inte fått frågan, kontakta gärna Ulf Normark.

Verksamhetsområde Tävling
Första tävlingen i år kommer att äga rum sista helgen i Maj. Golfveckan blir V. 29. Det planeras för den som önskar att hållas en regelkurs, mer information kommer framöver. Läs mer

Våren närmar sig!

Under vintern har vi i styrelsen arbetat med att få ihop våra verksamhetsområden. Vi har även planerat vidare gällande våra projekt. 1. Gångvägar o Orange Tee. 2. Skickat in bidragsansökan gällande skogen på Hål 7, 16 o 14 samt 1 o 6.

Verksamhetsområde Anläggning
Vi planerar nu prioriteringar och resurser inför våra projekt. En utmaning är nu de höjda drivmedelskostnaderna. När det är mycket som planeras hända under året ber jag om allas förståelse om det blir några områden med mua osv.

PRO – Verksamhet
Vi kommer även i år driva range o shop i egen regi. Vi jobbar på lösningar gällande utbildning av nybörjare, golfstart, möjligheter till lektioner och försäljning av klubbor. Läs mer