Den nionde upplagan med Irish Greensome, är flyttad till den 18/6 p.g.a sen öppning av banan!
Nytt för i år; poängsystemet ändrat, dubbla poäng till laget i avslutande Bästboll! Sex grundtävlingar där de fyra bästa räknas.
Anmälningsavgift 500 kr/lag
Laganmälan snarast till kansli@sollefteagk.se

Tävlingskommittén