GOLFBIL

Regler för golfbil 2022

Den som framför golfbil måste ha körkort med B-behörighet eller förarbevis för terrängskoter.

Hyra: 300 kr per runda, 250kr med tillstånd.
9 hål 200kr, 150kr med tillstånd.

Dagshyra: 500kr. Med tillstånd 400kr

Säsongshyra: 3500 kr. Med tillstånd 3000kr.

Säsongshyran är personlig. Den som hyr säsong kan ej
överlåta eller låna ut till annan person.

Tillstånd utfärdas av golfklubben med läkarintyg som grund,
vilket ger reducerat pris.

Golfbil får användas vid tävling även utan tillstånd.