Några av klubbens ideella krafter, i arbetet med att underhålla bunkrarna, har av olika anledningar varit tvungna att avsäga sig det jobbet.

Vi, styrelse och banarbetare, framför vårt stora tack för deras insatser i att hålla bunkrarna i bra skick. Ett arbete som betyder mycket, för oss alla, i ambitionen att ha en fin bana.

Nu behöver vi nya krafter till ”bunkergänget”.

Tidsåtgången för arbetet är 2,5-3 tim, tisdag och fredag morgon var tredje vecka.

Anmäl ditt intresse till kansliet så samordnar vi en utbildning i de olika arbetsmomenten.

Arbetet utförs i arbetslag, det är roligt och det gör skillnad.

Styrelsen