Säsongens golfspel har nu sett de sista dagarna. Vi har totalt sett haft ett ganska bra år, får återkomma senare gällande varje område. Resultatmässigt ser vi ut att gå runt med ett litet plus. Vi har dock minskade inkomster gällande både medlemsintäkter och greenfee.

SLGK – Budget 2023

23:e november är det höstmöte. Där skall styrelse väljas, verksamhetsplan beslutas.

Utöver det skall även budgeten inför 2023 beslutas.

Det är i dagsläget ett tufft arbete runt hur det skall gå att få ihop en budget med så många ovissa faktorer. Med allmänt ökade kostnader gällande elkostnader, drivmedelskostnader, matpriser, lönekostnad, ja enkelt sagt står vi inför utmaningar. Vi skall till höstmötet arbeta fram vårat förslag till budget och däri finns även medlemsavgifter.

För dig som är intresserad av utmaningarna som finns så finns ett avsnitt på golf.se (Pitch Budget) som jag förordar att du tittar på (ca 20 min). Det belyser helheten i golfsverige och de utmaningar vi står inför.

https://www.ledagolfklubb.nu/pitch/?smclient=25eee6b5-020e-11ea-b709-3cfdfeb6e6ec&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=SGFnytt_18okt22

Framtid

Jag ser ett nytt utmanande år framför mig, men med er engagerade medlemmar kommer vi att tillsammans lösa det!

Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2022-11-08