Säsong 2022!

Nu står säsongen 2022 framför oss. Vi fyller i år 50 år, tack alla som bidrog till att vi för ett par år sedan gick i land med ett nytt arrendeavtal och gjorde jubileet möjligt. Vi planerar i höst (oktober) för fest i någon form. Håll utkik, och boka in när datum sätts! Nu sätts vår nya hemsida snart i drift.

Verksamhetsområde Anläggning
Rangen har öppnat och städdag har hållits. Projekten är i full gång och tanken är att jobba en bit in i Juni för att sedan fortsätta i höst med det som är kvar.

PRO – Verksamhet
Vi är mycket glada med att även i år ha Magnus Eriksson att hålla i våra nybörjarkurser. Klubbor o lektioner är möjligt att lösa genom Ander Molin (AMG). I kansliet kommer som i fjol Jan Enroth att arbeta.

Verksamhetsområde Medlem
Första nybörjarutbildningen planeras till sista helgen i Maj, mer information på hemsidan. Vi kommer nu att tillsammans med SGF delta i ett projekt gällande ”Bättre spelupplevelse”. Ni kan på golf.se se lite mer om innehållet och vilka klubbar i Sverige som deltar. Vi är en av 21 klubbar och syftet är att fler kategorier spelare skall ha en bättre spelupplevelse.

Jag vill tacka alla som svarat i undersökningen Players 1st som kommer till oss medlemmar en gång om året. Vi använder oss av det resultatet i styrelsen för att se vad vi skall förbättra och bibehålla. Lena Lindström vår klubbrådgivare meddelade vid ett möte vi hade att vi ligger topp 20 i Sverige vad gäller den rankingen som de kallar ambassadörspoäng!

Verksamhetsområde Marknad
Arbetet pågår för fullt gällande sponsring inför säsongen. Vill ni vara en del av det och inte fått frågan, kontakta gärna Ulf Normark.

Verksamhetsområde Tävling
Första tävlingen i år kommer att äga rum sista helgen i Maj. Golfveckan blir V. 29. Det planeras för den som önskar att hållas en regelkurs, mer information kommer framöver.

Verksamhetsområde Ideella
Bunkerkörningen är snart igång, först skall några Orange Tees och bunkrar iordningsställas.

Framtid
Se till att ladda o peppa er själv och de ni känner så slår vi deltagarrekord på golfveckan och får högt antal greenfee i sommar.

Övrigt
Kom ihåg att när frågeformuläret från Players first kommer, så är vi i styrelsen tacksam om ni svarar på frågorna.

Slutord
Inte ett slag sedan i höst, får se vad effekten på HCP blir!
Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2022-05-18