STYRELSE 2021

Ordförande Lars Hallin 070-4807017
Vice ordförande Stefan Hasselborg 070-639 66 66
Kassör Stig-Olof Eriksson 073-808 51 11
Ledamot Runo Lindberg 070-314 99 02
Ledamot Ulf Normark 070-328 57 10
Ledamot Gunnar Olsson 070-583 70 40
Ledamot Ronny Fahlén 070-350 42 88
Suppleant Roger Omberg 070-659 34 83
Suppleant Harriet Isaksson 070-240 62 11

Verksamhetsgrupper

Scheman för rangeplockning