Vårmöte på Hullstagård Sollefteå 2022-03-31.

Kallelse    Vårmöte 2022
När:          Torsdagen den 31 mars
Tid:           Kl 18.30
Var:          Sollefteå Hullsta gård och Webmöte
Föredragningslista finns bifogad kallelsen.
Möjligt att delta endera fysiskt eller digitalt.
Anmälan i förväg krävs för digitalt deltagande och då till kansli@sollefteagk.se.

Anmälan senast 29 mars 18:00.
Vi ser gärna att man anmäler fysiskt deltagande i förväg pga inköp av fika.
Anmälan senast 29 mars 18:00 till kansli@sollefteagk.se
Styrelsen
Föredragningslista
Läs mer…

Tack Yngve!

Sollefteå Golfklubb har erhållit en intressant donation från Yngve Näsman
bestående av c:a 1.000-talet golfbollar.
Samlingen är från flera decennier med start på 60-talet och till dags dato.
Förhoppningen är att vi kan visa ”utvecklingen” på bollsidan på lämplig plats i vår shoplokal.
Stort tack till Yngve, en av våra äldsta medlemmar och en stor profil i Sollefteå Golfklubb!